Elisabet Vik

kontakt@elisabetvik.no

KOMMENDE UTSTILLINGER

GALLERI VEKTA 18-20/02 2022TIDLIGERE UTSTILLINGERGALLERI VEKTA 22-26/08 2021

SÅRBAR

Sårbarhet kommer til syne på mange vis og alle oppfatter, forstår og erfarer det å være sårbar på ulike måter.

Våre daglige handlinger, holdninger og ytringer har en konsekvens på alt og alle som omgir oss. Vi er alle sammenkoblet med hverandre og omgivelsene rundt oss. Vi kan ikke late som at våre handlinger, holdninger og ytringer ikke har en effekt på omgivelsene våre. Ingen og ingenting tåler alt. Alt og alle er sårbare.

Alt vi gjør har en innvirkning på liv, helse og miljø. Vi er ansvarlige for om innvirkningen er positiv eller negativ.